cz
en

Blok State Map (B112) – jak na něj?

Blok State Map se může hodit, pokud potřebujeme definovat nějakou „nealgoritmizovatelnou“ diskrétní funkci. Jinými slovy, v bloku vyplníme matici X1 * X2 hodnotami typu integer64. Výstupem funkce je pak hodnota zadaná na pozici (X1, X2), pozice je dána hodnotami na vstupech.

Příklad:

Matice s dimenzí 4 * 3

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

má při vstupech X1 = 1, X2 = 2 výstup Y = 10 (řádky i sloupce se počítají od nuly, jde tedy o 2. sloupec a 3. řádek).
Obsah matice ale nemá vlastnosti parametrů, tedy není nastavitelný „na dálku“ přes Remote Connection. Při změně obsahu matice je nutné přehrát program. Je to proto, že datová struktura matice není přenositelná pomocí standarních proměnných Boolean, Double, Int64 atd.

Počítejme tedy s tím, že definicí obsahu matice určujeme spíše strukturu bloku, ne parametry.