cz
en

Software Merbon – grafika


Merbon Technological Schemes:


Instalační balíček obsahuje sadu ikon se symboly objektů pro větrání, vytápění a klimatizaci. Ikony vycházejí z normy CEN/TS 15810:2008 při respektování klasických zvyklostí v oboru i aktuálních grafických trendů. Grafické symboly jsou navrženy s ohledem na čistotu stylu, vysokou srozumitelnost a dlouhodobou čitelnost i na velkých monitorech. Licenční ujednání umožňuje jejich použití ve všech programech řady Merbon, zejména ve vizualizaci Merbon SCADA, Merbon Visual a webových rozhraních v PLC. Grafika bude postupně rozšiřována podle potřeby.