cz
en
Domat SOFTWARE

Merbon SCADA

Grafická nadstavba obsahuje rozsáhlé dispečinky, ale i lokální vizualizace řízených technologií přes web.

Provozovatel musí mít vždy přesné a aktuální informace o stavu technologie, ať už je to kotelna, síť výměníkových stanic, řízení jednotlivých místností v kancelářské budově či hotelu, fotovoltaická výrobna, nebo soustava energetických zdrojů, které tvoří virtuální elektrárnu.

Tyto informace mu poskytuje vizualizační systém (SCADA), tedy přístup k datům v podobě tabulek, schémat s aktuálními hodnotami, grafů, alarmových a událostních přehledů a dalších informací. Aplikace je rozdělena na serverovou část a klientské stanice. Server komunikuje s úrovní PLC, odkud získává okamžité hodnoty, a s databázemi, které poskytují historická data (trendy). Server poskytuje klientům informace v podobě schémat s půdorysy, technologickými schématy, tabulkami atd., která jsou osazena aktuálními daty. Klienti používají webový prohlížeč, což zásadně zjednodušuje údržbu, licencování a správu uživatelských pracovišť.

Grafická stanice umí vizualizovat a shromažďovat data nejen z řídicích systémů Domat. U rozsáhlejších instalací a všude tam, kde se technologie obnovuje a doplňuje postupně podle investičních možností provozovatele, musíme do vizualizace integrovat cizí zařízení, jako procesní podstanice, fotovoltaické střídače, chladicí stroje, řídicí systémy kotlů nebo měřiče energií. Pro to existuje v systému Domat řada softwarových součástí, driverů, které umožňují komunikaci s řídicími systémy jiných firem – ať už standardními protokoly, jako Modbus, BACnet, M-Bus či OPC, nebo firemně specifickými protokoly cizích výrobců. Tak je možné na společném dispečerském pracovišti společně zobrazovat hodnoty, které bychom jinak nemohli porovnávat a analyzovat.

Panely s technologickými schématy, které představují hlavní způsob náhledu na data, mohou obsahovat animace, statické obrázky, texty, uživatelské poznámky, objekty pro nastavování hodnot, přeskoky na další panely atd. Vzhled je plně v rukou tvůrce grafiky. Grafická schémata si oprávnění a zaškolení uživatelé mohou sami upravovat. Merbon SCADA obsahuje rozsáhlou správu uživatelů a jejich rolí.

Alarmový management řeší buď přímo procesní stanice, nebo vizualizační počítač – podle velikosti systému a požadavků na směrování a předávání alarmů. Alarmy mohou být hlášeny na obrazovce, SMS zprávou, e-mailem, zvukovým hlášením nebo jiným způsobem. Pro rozsáhlejší aplikace slouží Alarm server, který sbírá události z více dispečerských stanic a rozesílá je uživatelům podle předem definovaných kritérií v závislosti na prioritě, technologickém celku, umístění zařízení, časovém plánu a preferovaném komunikačním kanálu. Je tedy možné například během pracovní doby hlásit všechny alarmy na obrazovce počítače a po skončení směny (podle časového plánu nebo podle informace ze zaintegrovaného docházkového systému) zasílat uživateli pouze kritické alarmy jako SMS, které vyžadují potvrzení.

Alarmy jsou dostupné ve dvou pohledech: v tabulce aktivních alarmů a v alarmové historii, opět s možnostmi třídění a filtrování podle řady kritérií. Systémové alarmy, jako například nekomunikující zařízení, jsou vizualizovány odlišně od alarmů technologie. Alarmy procházejí stavovým strojem a podle stavů je také lze třídit na nepotvrzené, odeznělé a nesmazané. Stav alarmu tak může mít vliv na technologii (například je možné povolit chod zařízení až poté, co byl alarm potvrzen a smazán). Počet aktivních alarmů se zobrazuje v horní liště.

Technickým náhledem je tabulka se všemi datovými body v systému. U každého bodu se zobrazuje aktuální hodnota, čas poslední komunikace, kvalita komunikace, popis a další parametry, které slouží spíše k diagnostice. Datové body jsou řazeny ve stromové struktuře kvůli snadnějšímu přístupu a zároveň je možné v nich hledat a filtrovat. V tabulce si uživatel může vybrané datové body označit a pak je například zobrazit jako trend.

Velmi důležitou vlastností je vyhodnocování historických dat. Merbon SCADA nabízí nejen klasické liniové a sloupcové grafy, ale i například modulo grafy, rozdílové grafy a kobercové grafy. To usnadňuje rychlou analýzu problému a poskytuje obsluze komplexní obraz o stavu všech technologií. Náhledy trendů je možné ukládat jako šablony a odkazovat na ně např. z grafiky. Data trendů lze exportovat jako obrázek, tabulku nebo text.

Pro ukládání historických dat, tedy navzorkovaných hodnot, slouží v jednodušších instalacích vlastní prostředky systému (datové soubory). Pro náročné požadavky, jakými je ukládání desetitisíců hodnot každou minutu, Domat využívá vlastní vysoce výkonnou binární databázi s optimalizací pro záznam hodnot z průmyslových procesů, Merbon DB, nebo databázi Influx. Ty zvládnou zpracovat až statisíce hodnot za minutu. Databáze mají otevřené rozhraní (API), takže je možné data číst a používat i v cizích systémech, jako jsou účetní a ERP programy.

Demo projekt


Tento projekt je ukázkou, jak může reálný projekt vypadat a je na něm možno vidět vzhled a vyzkoušet chování Merbon SCADA.

Uživatelské jméno je domat a heslo je demo.

SCADA PRO ENERGETICKÝ MANAGEMENT


V následujícím videu přinášíme trochu jiný pohled na práci v tomto prostředí.