cz
en
Merbon Family

Merbon Runtime

Merbon Runtime je licence pro software, který zpracovává zkompilované projekty Merbon.

Může pracovat pod OS Linux nebo Windows, například na serverovém PC nebo malém embedded zařízení. Počet proměnných a komunikačních kanálů v runtime je limitován pouze možnostmi hardwarové platformy. Merbon Runtime je součástí všech PLC řady Merbon, u nichž je licence součástí ceny PLC. Podpora Modbus RTU a TCP (klient/server), M-Bus a IEC 62056-21 pro komunikaci s měřiči energií. Komunikace i s podstanicemi SoftPLC je možná. Vzájemná výměna data interním SSCP protokolem po ethernetu i sériové lince. Pro integraci do klientů 3. stran nativně BACnet/IP server a externí aplikace OPC UA/DCOM server.

Použití:

  • systémy pro sběr a zpracování dat;
  • integrace cizích systémů, například měřičů nebo komunikativních čidel;
  • zákaznický vývoj PLC.

Nabízíme také portování Merbon Runtime na Vaši hardwarovou platformu. Ušetřete čas strávený vývojem a využijte ve svém řídicím systému komponenty Merbon!