cz
en

Merbon Contport pro energetiku

U zařízení pro výrobu a distribuci energie je kladen silný důraz na spolehlivost a vysokou energetickou účinnost. Abychom tyto vlastnosti mohli sledovat a prokazovat, potřebujeme výkonný manažerský systém, který bude spolehlivě shromažďovat data z výroben a ukládat je v nezávislé databázi, chráněné proti neoprávněným zásahům. Data musí být prezentována v takové podobě, která na jednu stranu poskytne okamžitý přehled o měřených i odvozených parametrech, na druhou stranu ale umožní dostatečnou flexibilitu pro tvorbu vlastních sestav a náhledů, aby bylo možné údaje porovnávat, zkoumat a vyhodnocovat.

Pro vyhodnocení účinnosti fotovoltaických elektráren Contport počítá tzv. odvozené parametry, jako jsou množství elektrické energie a indikátory výkonnosti systému podle ČSN EN 61724, u jiných typů výroben nebo energetických celků se zobrazují především kumulované hodnoty z měřičů a stavy odpínacích prvků a nadproudových a přepěťových ochran. Hodnoty jsou k dispozici na přehledném dashboardu i v zákaznických reportech, generovaných v zadaných intervalech. Poruchy, jako výpadky střídačů či stringů či nižší výroba, než by systém očekával vzhledem k aktuálním podmínkám, jsou hlášeny okamžitě pomocí e-mailu nebo SMS.

Díky integraci měřičů i okamžitých hodnot mají investoři i správci technologií vždy komplexní přehled o stavu monitorované technologie. Contport dokáže importovat i data z cizích řídicích a vizualizačních systémů a tím umožňuje vzájemné srovnávání (benchmarking) technologií z celého portfolia správce.