cz
en

Merbon Contport pro budovy

Efektivní správa budov znamená mimo jiné řízené snižování spotřeb energií. Chceme-li mít nad spotřebovanou energií kontrolu, musíme ji především:

  • průběžně měřit,
  • měřené hodnoty vyhodnocovat,
  • podle odvozených parametrů identifikovat slabá místa,
  • navrhovat úsporná opatření.

Poslední dva body zajistí energetik nebo firma, která energetický management (někdy spolu se správou budov) dodává, měření a vyhodnocování může být součástí řídicího systému budovy. V naprosté většině případů ale řídicí systém budovy, tedy systém měření a regulace, data pouze přenáší do vizualizace a zaznamenává jejich historii. Nijak dále s nimi nepracuje.

Pro vyhodnocování spotřeb a vzájemné porovnávání poboček (benchmarking) se používají takzvané odvozené parametry, jako je spotřeba energie na metr čtverečný podlahové plochy, denostupně, v hotelech je to spotřeba energie na jedno přenocování atd. K tomu je nutné znát ještě další proměnlivé i konstantní veličiny, jako například počet ubytovaných hostů, plochy budov nebo obsazenost kanceláří. Tyto veličiny vstupují do výpočtů, jejichž výsledky nám umožní stanovit, jestli provoz budovy je ve srovnání s ostatními provozovanými budovami nebo uznávanými standardy hospodárný.

Contport je cloudová služba, která shromažďuje data z řídicích systémů i různých výrobců, upravuje je a dále s nimi pracuje tak, jak to potřebuje energetik nebo facility manager. Kromě procesních dat umí Contport i spravovat systém hlášení poruch a úkolů (ticketing), včetně přiřazování servisních nákladů jednotlivým technologiím a jejich částem. Uživatelé tak mají unikátní přehled celkových provozních nákladů – energií i servisních služeb – v jednom náhledu. Contport tím například umožňuje vyhodnotit, zda se technologii vyplatí průběžně opravovat, nebo zda je výhodnější ji nechat dosloužit a nahradit novou i za cenu dočasných vyšších spotřeb energie.

V Contportu nechybí ani předdefinované i zákaznické reporty, generované ručně nad zadaným časovým intervalem nebo automaticky v pravidelných obdobích. U technologií lze ukládat katalogové listy, půdorysy i další informace, které pomáhají servisním technikům rychle a efektivně odstranit problémy. Předdefinované pravidelné události upozorňují na konec platnosti revizních zpráv, rychlý přehled o aktuálních i historických datech poskytují dashboardy.

S Contportem mají facility manageři a energetici data o provozních nákladech vždy po ruce.