cz
en

GSM modem BGS5-T2M a SMS

GSM modem BGS5-T2M (SEA Praha) nepodporuje příkaz AT^SSMSS=1. Ten je součástí definice pro typ modemu Siemens TC35i v konfiguraci alarmových SMS. Proto je nutné při použití tohoto typu modemu zvolit jiný profil, tedy Wavecom nebo General, které mají inicializační sekvenci

ATE0\r\n
AT+CPIN?\r\n
AT+CNMI=0,0,0,0,0\r\n
AT+CMGF=1\r\n
AT+CPMS=\"SM\"\r\n

Také pozor na nutnost zadávat tel. číslo v uvozovkách, viz "00420731585458".