cz
en

GSM BGS5-E2N a PLC řady mark: nelze poslat SMS

Do Merbon IDE řady 2.4.0.17 přibylo nastavení inicializační sekvence AT příkazů pro modem BGS5-E2N. Tuto sekvenci lze dohledat v nastavení AT příkazů ve vlastnostech GSM kanálu. Po výběru typu modemu se zobrazí použité inicializační AT příkazy, z nichž však není poslední příkaz modemem BGS5-E2N podporován - jedná se o příkaz:

at+cpms="SM"

a tento příkaz je v IDE potřeba odmazat.

 Tyto změny je potřeba uložit a následně nahrát s programem do PLC.

Další věcí, kterou je potřeba vyřešit, je nastavení řízení toku. GSM modemy typu BGS5-E2N mají defaultně nastaveno řízení toku s použitím řídidích signálů - vodičů RTS (Request To Send) a CTS (Clear To Send). Tyto řídicí signály jsou podporovány u sériových portů PC s Merbon RT nebo podstanic wall... Proto lze pro ně v Merbon IDE nastavit COM port na volbu "Řízení toku" RTS/CTS. U podstanic mark tyto signály podporovány nejsou (viz KL, kde se uvádí na sériovém rozhraní RS-232 podporované signály pouze Rx, Tx a GND), a proto pro ně tato možnost nastavení v Merbon IDE nedává smysl. Pokud používáte PLC řady mark, existují 2 způsoby, jak tento problém vyřešit.

1. Change modem settings (simplest solution)

Below are the modem settings with flow control settings (\Q3). If the modem is set up in this way, flow control is expected, but it will not occur on the part of the PLC of the mark series.

ACTIVE PROFILE:
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q3
S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 1,0,0,0,0
+CMEE: 0
+CSMS: 0,1,1,1
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+COPS: 0,0,"T-Mobile CZ",0
+CGSMS: 1

+ICF: 3
OK

Flow control needs to be turned off. Connect to the modem via a terminal using a USB-RS232 adapter or (if the modem has a USB port) with a USB cable, the computer detects it as another COM port, set it to the factory settings with the command

AT&F

and then write

AT\Q
AT&W

The first command turns off flow control and the second makes a permanent write. The functional AT settings of the BGS5-E2N modem could then look like this:

ACTIVE PROFILE:
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q0 \V1
S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IFC: 0,0
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 1
^SCKS: 0,0

OK

Compared to the previous setting, the AT\V1 Set CONNECT result code format has been added.

2. Use a modified cable

The RTS control signals are fed back to the CTS here, so that the modem actually grants permission to transmit itself.